Data: Pomoc
Słownik astronomiczny   Reklama - promocja  

    kontakt | współpraca | o słowniku
źródła danych | historia zmian
hasła tematycznie | słownik ang.-pol.
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z
Serwis prowadzą
- PTA
- Urania - Postępy Astronomii

Polecamy
- PTMA
- Serwis Edukacyjny Orion

 
Strona główna / hasła Powrót

WITKOWSKI, Józef

1892 - 25(lub 26?).05.1976
Wybitny specjalista w dziedzinie astronomii klasycznej, w szczególności astrometrii i mechaniki nieba. Urodzony w Odessie i tam wykształcony: ukończył gimnazjum klasyczne w roku powrotu komety Halleya i Uniwersytet Odeski, gdzie następnie pracował przez 5 lat. Kometa Halleya ukierunkowała przyszłe jego zainteresowania naukowe. Obserwacje fotograficzne komet, rachunki ich orbit i problem pochodzenia komet były przez długie lata jednym z głównych jego zainteresowań badawczych. Pracę kandydacką (wg naszej nomenklatury - doktorską) obronił też w Odessie. W roku 1919 przeniósł się do Krakowa, gdzie przez 10 lat pracował w Obserwatorium Astronomicznym UJ. Tam swą tematykę badawczą rozszerzył na zagadnienia grawimetryczne, sejsmologiczne i magnetyczne oraz fotometrii wizualnej gwiazd zaćmieniowych i zakryć gwiazd przez Księżyc i planety. Tego ostatniego zagadnienia dotyczyła jego rozprawa habilitacyjna. Tam też redagował naukowe czasopismo astronomiczne "Acta Astronomica". W roku 1929 prof. Witkowski objął kierownictwo Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Poznańskiego i pełnił tę funkcję z przerwą wojenną do emerytury w 1962 r. Głównym efektem działalności Profesora w okresie powojennym było utworzenie Astronomicznej Stacji Szerokościowej PAN w Borowcu, która została pomyślana jako Obserwatorium zajmujące się kompleksowo zagadnieniami dynamiki Ziemi. Stacja ta początkowo była jedną z placówek Zakładu Astronomii PAN, którego pierwszym kierownikiem w latach 1956-1962 był profesor Witkowski. Obecnie wchodzi w skład Centrum Badań Kosmicznych PAN. ..(?)
Prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w latach 1950-1952. Od 1959 r. Członek PAN.


Zobacz:
- Obserwatorium Poznańskie
- Acta Astronomica
- Polskie Towarzystwo Astronomiczne
utworzenie: 30-07-2002, aktualizacja: 30-07-2002, autor: aw


 
 
© Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie:
Krzysztof Czart

 
 Do góry