Data: Pomoc
Słownik astronomiczny   Reklama - promocja  

    kontakt | współpraca | o słowniku
źródła danych | historia zmian
hasła tematycznie | słownik ang.-pol.
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z
Serwis prowadzą
- PTA
- Urania - Postępy Astronomii

Polecamy
- PTMA
- Serwis Edukacyjny Orion

 
Strona główna / prawa autorskie Powrót

PRAWA AUTORSKIE
i wyłączenie odpowiedzialnościAutorzy słownika i Polskie Towarzystwo Astronomiczne dokładają wszelkich starań, aby publikowane materiały i udostępniane usługi miały najwyższy poziom.

Użytkownicy serwisu samodzielnie decydują o wykorzystaniu materiałów zamieszczonych na jego łamach, a także wszelkich odpowiedzi i komentarzy otrzymanych od redaktorów i współpracowników serwisu. Autorzy ani PTA nie ponoszą żadnej, bezpośredniej lub pośredniej, odpowiedzialności z tytułu skutków wykorzystania tych materiałów oraz dodatkowych wyjaśnień i komentarzy.

Wykorzystanie w celach niekomercyjnych
Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Można z nich korzystać w celach dydaktycznych, np. podczas lekcji, wykładów. PTA nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.

Wykorzystanie w celach komercyjnych
Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z naszej witryny internetowej wymaga uzyskania zgody od PTA. Za użycie materiału w celach komercyjnych uważamy każdy rodzaj upowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie czy prezentowanie) w całości lub części.

Zgodę na wykorzystanie materiałów z tej witryny w celach komercyjnych można otrzymać, kontaktując się z redakcją serwisu.

PTA nie zezwala również na pokazywanie zawartości naszej witryny w ramce (html tag "frame"), umieszczonej w innej witrynie internetowej.


 
 
© Polskie Towarzystwo Astronomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wykonanie:
Krzysztof Czart

 
 Do góry